Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Dịch vụ

Hỗ trợ kỹ thuật

Trong quá trình sử dụng hoặc làm đồ án cuối khóa, các sinh viên có thể gặp các vấn đề như sau:

1. Lỗi phần mềm, không tương thích phần cứng
2. Cần tư vấn đầu tư workstation với cầu hình phù hợp để sử dụng nền tảng 3DEXPERIENCE
3. Phương án thiết kế chi tiết, hệ thống chưa hợp lý dẫn đến khó khăn hoặc gây lãng phí nguyên vật liệu khi đưa vào gia công trong thực tế
4. Thiết lập mô hình chưa tối ưu dẫn tới kết quả mô phỏng chưa như kỳ vọng
5. Cần đánh giá, tư vấn, góp ý về đồ án để điều chỉnh, qua đó gia tăng điểm số khi bảo vệ trước hội đồng

Các sinh viên có thể tìm kiếm câu trả lời cho các vấn đề trên bằng sự hỗ trợ từ các cộng đồng nhưng sẽ mất thời gian và thường là những trường hợp chung chung hoặc tình huống của người khác, rất khó để tìm được đúng theo thông số như trong đồ án của các bạn. Bên cạnh sự đồng hành của giảng viên hướng dẫn về lý thuyết, ý tưởng, các vấn đề cần giải quyết về mặt học thuật, các bạn sinh viên cũng cần được giúp đỡ giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, phần mềm, nền tảng hoặc sự hỗ trợ trực tiếp từ hãng Dassault Systèmes trong suốt quá trình thực tập. Do vậy, AES Việt Nam lên kế hoạch triển khai dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật để các sinh viên có thể nhận được hỗ trợ giải quyết các vấn đề trên với chi phí: 300.000VND/tháng (*)

(*) Mức giá áp dụng với các học viên đã tham gia ít nhất 1 khóa học mà AES Training Centre cung cấp. Với những người dùng chưa tham gia khóa học nào của AES Training Centre cung cấp, mức giá được áp dụng là 500.000VND/tháng.