Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

Hiện nay ABAQUS là một bộ phần mềm lớn dùng để mô phỏng công trình dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn, phạm vi giải quyết vấn đề của nó từ phân tích tuyến tính đơn giản đến vấn đề mô phỏng phi tuyến tính phức tạp. ABAQUS có kho phần tử phong phú, có thể mô phỏng hình dạng thực tế bất kỳ.
ABAQUS không chỉ giải quyết vấn đề trong phân tích kết cấu (ứng suất/chuyển vị), vẫn có khả năng mô phỏng và nghiên cứu vấn đề trong các lĩnh vực như truyền dẫn nhiệt, khoáng sản, phân tích âm thanh, điện tử, phân tích cơ học thổ nhưỡng, phân tích cơ học môi trường điện áp.
ABAQUS có thể mô phỏng đại đa số tính năng vật liệu công trình điển hình, trong đó bao gồm kim loại, cao su, vật liệu cao phân tử, vật liệu phức hợp, bê tông cốt thép, đá và đất….

Khóa học cae

Những ai nên học SIMULIA Abaqus?

01
Sinh viên thuộc các chuyên ngành kỹ thuật: các ngành cơ - điện, công nghệ kỹ thuật ô tô, tàu biển, các ngành liên quan đến tự động hóa… và có niềm yêu thích với công việc thiết kế, mong muốn có thêm môi trường để rèn luyện kỹ năng, hỗ trợ cho đồ án, luận văn tốt nghiệp và tìm việc dễ dàng sau khi tốt nghiệp.

02
Sinh viên đã từng học ở nơi khác hoặc tự học nhưng kiến thức chưa vững, chưa hệ thống được rõ ràng và mong muốn chuẩn hóa kiến thức, có kinh nghiệm thực tiễn.

03
Kỹ sư tại các nhà máy muốn nâng cao trình độ và năng lực, nhận các hợp đồng thiết kế từ nước ngoài.

Khóa học cae

Tham gia khoá học SIMULIA Abaqus Tổng quan, bạn được gì?

01
Kiến thức tổng quan về phần mềm SIMULIA Abaqus của Dassault Systèmes

02
Được nhận chứng nhận AES Training Centre Certificate​

03
Hỗ trợ viết CV xin việc và giới thiệu việc làm đến những công ty uy tín lớn trong nước, các đối tác hoặc các dự án của AES Việt Nam triển khai​

04
Tư vấn định hướng về lĩnh vực mô phỏng

Khóa học cae

Nội dung khóa học SIMULIA Abaqus Tổng quan

Phần 1

Overview of Abaqus – Tổng quan về SIMULIA Abaqus

Phần 2

Working with geometry – Thiết kế mô hình

Phần 3

Material and Section properties – Vật liệu và gán các đặc tính cho mô hình

Phần 4

Assemblies in Abaqus – Lắp ráp mô hình trong Abaqus

Phần 5

Step, Output, Loads & BCs – Thiết kế các bước phân tích, kết quả mô phỏng, lực tác động và các điều kiện biên

Phần 6

Meshing Imported and Native geometry – Tạo lưới của mô hình

Phần 7

Linear and Nonlinear problems – Các vấn đề tuyến tính và phi tuyến tính

Phần 8

Analysis procedures – Các bước phân tích

Phần 9

Analysis Continuation Technique – Kỹ thuật phân tích liên tục (mở rộng)

Phần 10

Constraints and Connections – Các ràng buộc và liên kết

Phần 11

Contact – Mô hình hóa vấn đề tiếp xúc trong Abaqus

Phần 12

Job management and Results Visualization – Quản lý bài toán mô phỏng và hiển thị kết quả

Phần 13

Analyzing Nonlinear Quasi-Static problem – Phân tích bài toán gần tĩnh phi tuyến tính

01
Được học tập trong môi trường chuyên nghiệp

02
Được tiếp cận với giáo trình khóa học chính hãng của Dassault Systèmes

03
Được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học và hỗ trợ giới thiệu việc làm

04
Được cam kết hỗ trợ sau khóa học

05
Được nhận ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ khác của AES Training Center

Khóa học cae

Quyền lợi học viên tại AES Training Centre