Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

AES Training Centre

Lịch khai giảng các khóa học mới

Khóa học Abaqus Tổng quan

Ngày khai giảng

04/01/2022

Thời gian

19:30 - 21:30

Lịch học

Thứ Ba - Thứ Năm - Thứ Bảy

Học phí niêm yết

7.800.000VND

Học phí khuyến mại

4.900.000VND

Học phí khuyến mại sinh viên

3.900.000VND