Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS

DASSAULT SYSTÈMES 3DEXPERIENCE 2022 - PHIÊN BẢN MỚI NHẤT

Nền tảng 3DEXPERIENCE for Academia

3DEXPERIENCE for Academia (On-Cloud) là phần mềm tiên tiến nhất phục vụ đổi mới trong đào tạo và ứng dụng thực tiễn. Việc AES Training Centre cung cấp bản quyền hoạt động trên nền tảng đám mây mang lại khả năng mới cho các giảng viên và học viên muốn trải nghiệm thực tiễn công cụ, kỹ thuật của các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực CAD/CAM/CAE/PLM để tăng cơ hội việc làm trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu.

CATIA

cho thiết kế sản phẩm
Tìm hiểu thêm

DELMIA

cho mô phỏng gia công
Tìm hiểu thêm

SIMULIA

cho mô phỏng thực tế
Tìm hiểu thêm

ENOVIA

cho môi trường giao tiếp, quản lý và hợp tác
Tìm hiểu thêm

Nền tảng 3DEXPERIENCE On-Cloud
hoạt động như thế nào?

DASSAULT SYSTÈMES 3DEXPERIENCE 2022 - PHIÊN BẢN MỚI NHẤT

Lợi ích khi sử dụng License 3DEXPERIENCE On-Cloud

Bộ cài đặt luôn sẵn sàng

Nền tảng 3DEXPERIENCE được tải xuống và cài đặt trên các thiết bị nhanh chóng và được định cấu hình đầy đủ trong vài phút.

Cài đặt dễ dàng

Hoạt động trên nền tảng đám mây, 3DEXPERIENCE for Academia hoạt động trên nhiều thiết bị, chỉ cần đảm bảo Card đồ họa phù hợp và đường truyền Internet ổn định.

An toàn, bảo mật 24/7

Nền tảng 3DEXPERIENCE được bảo trì liên tục và quyền truy cập dữ liệu được kiểm soát bởi AES.

Truy cập mọi lúc, mọi nơi

Từ công ty, gia đình, các tổ chức, hoặc bất kỳ nơi nào, mà không gặp các vấn đề về tường lửa.

DASSAULT SYSTÈMES 3DEXPERIENCE 2022 - PHIÊN BẢN MỚI NHẤT

Nền tảng 3DEXPERIENCE - Các gói sản phẩm