Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Kiến thức

Phần mềm CATIA của Dassault Systemes – Sản phẩm dẫn đầu về thiết kế CAD/CAM

CATIA mang đến khả năng độc đáo không chỉ để tạo mẫu bất kỳ sản phẩm nào, mà còn làm như vậy trong bối cảnh hoạt động thực tế của sản phẩm. Các kiến ​​trúc sư hệ thống, kỹ sư, nhà thiết kế, chuyên gia xây dựng và tất cả những người tham gia có thể xác định, tưởng tượng và định hình một thế giới được kết nối.

CATIA, được cung cấp bởi nền tảng 3DEXPERIENCE của Dassault Systèmes, cung cấp:

  • Môi trường cộng tác thiết kế được xây dựng dựa trên một nguồn thông tin xác thực duy nhất và được truy cập thông qua bảng điều khiển 3D mạnh mẽ thúc đẩy kinh doanh, thiết kế đồng thời trong thời gian thực và cộng tác giữa tất cả các bên liên quan bao gồm cả nhân viên không thường trực.
  • Trải nghiệm 3D trực quan, dành cho cả người dùng có kinh nghiệm và ít kinh nghiệm với khả năng mô phỏng và dựng hình 3D đẳng cấp thế giới giúp tối ưu hóa hiệu quả của mọi người dùng.
  • Nền tảng phát triển sản phẩm toàn diện được tích hợp dễ dàng với các quy trình & công cụ hiện có. Điều này cho phép nhiều lĩnh vực tận dụng các ứng dụng chuyên gia tích hợp và mạnh mẽ trong tất cả các giai đoạn của quá trình phát triển sản phẩm.

Các ứng dụng Thiết kế, Kỹ thuật, Kỹ thuật Hệ thống và Xây dựng của CATIA là trọng tâm của Giải pháp Công nghiệp từ Dassault Systèmes để giải quyết các nhu cầu cụ thể của ngành. Điều này cách mạng hóa cách các tổ chức hình thành, phát triển và hiện thực hóa các sản phẩm mới, mang lại lợi thế cạnh tranh thông qua trải nghiệm khách hàng sáng tạo.

XÂY DỰNG:

TÍNH LIÊN TỤC CỦA KỸ THUẬT SỐ ĐỐI VỚI CÁC TÒA NHÀ VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG

Các quy trình thiết kế và kỹ thuật để phát triển dự án các tòa nhà và cơ sở hạ tầng phức tạp đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa nhiều bên liên quan và trong tất cả các giai đoạn của dự án. Ngoài ra, các dự án xây dựng ngày càng phức tạp đòi hỏi tất cả các nhóm phải dựa vào công nghệ kép ảo CATIA và 3DEXPERIENCE như một ‘ngôn ngữ chung’ để tạo điều kiện hợp tác và giảm thiểu việc làm lại giữa các giai đoạn.

CATIA cho phép các kiến trúc sư, kỹ sư, chủ sở hữu và chính phủ xây dựng và hợp tác vượt ra ngoài giới hạn của các phương pháp phân phối dự án truyền thống, bằng cách cung cấp một loạt các giải pháp mô hình 3D và trải nghiệm xuyên suốt toàn bộ quá trình thiết kế, kỹ thuật và phân phối. Điều này cho phép liên tục kỹ thuật số hoàn toàn cho các nhóm dự án đa dạng trên nền tảng 3DEXPERIENCE.

THIẾT KẾ / TẠO KIỂU DÁNG

THIẾT KẾ / TẠO KIỂU DÁNG TRÊN CATIA CHO SỰ XUẤT SẮC CỦA SẢN PHẨM

Từ sản phẩm đến các ngành vận tải, kiểu dáng và mẫu mã của sản phẩm đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của nó trên thị trường. Phát triển khả năng sáng tạo về hình dạng và vật liệu, đạt đến độ tinh xảo và chất lượng bề mặt cao, đồng thời có được các công cụ quyết định phù hợp với các nguyên mẫu vật lý và ảo. Đây là những yếu tố chính của CATIA Design / Styling để thúc đẩy đổi mới thiết kế.

Từ phác thảo 3D, chia nhỏ bề mặt, lập mô hình Class-A đến in 3D, thiết kế ngược, trực quan hóa và trải nghiệm, CATIA Design / Styling cung cấp tất cả các giải pháp cho sự sáng tạo trong thiết kế, sự xuất sắc của bề mặt và trải nghiệm sản phẩm.

KỸ THUẬT

SỰ XUẤT SẮC CỦA KỸ THUẬT TRÊN CATIA

Khi các sản phẩm và trải nghiệm tiếp tục gia tăng về mức độ phức tạp, các mục tiêu về hiệu suất và chất lượng ngày càng trở nên khắt khe hơn. CATIA giải đáp thách thức đó, tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh chóng của các sản phẩm cơ khí chất lượng cao.

Các kỹ sư cơ khí được trang bị công cụ Mô hình 3D CATIA có thể hiểu sâu hơn về các yếu tố chính của chất lượng và hiệu suất ngay trong giai đoạn phát triển sản phẩm. Tạo mẫu kỹ thuật số, kết hợp với phân tích và mô phỏng kỹ thuật số, cho phép các nhóm phát triển sản phẩm tạo ra và phân tích một sản phẩm cơ khí trong môi trường ảo.

CATIA Engineering cung cấp nền tảng cho phép các kỹ sư tạo ra bất kỳ loại lắp ráp 3D nào, cho một loạt các quy trình kỹ thuật.

KỸ THUẬT HỆ THỐNG

THÀNH THẠO QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LIÊN NGÀNH

Phát triển các sản phẩm thông minh chưa bao giờ khó khăn hơn thế. Các nhà phát triển cần một cách tiếp cận kỹ thuật hệ thống tích hợp cho phép họ quản lý quá trình phát triển hoàn chỉnh. Các yêu cầu kỹ thuật, định nghĩa kiến ​​trúc hệ thống, mô hình hóa và mô phỏng chi tiết các hệ thống phức tạp và sự phát triển của phần mềm nhúng đều cần được nắm vững trong bối cảnh của sản phẩm hoàn chỉnh.

Giải pháp Kỹ thuật Hệ thống từ Dassault Systèmes mang đến một nền tảng phát triển độc đáo, mở và có thể mở rộng – một nền tảng tích hợp đầy đủ các mô hình liên ngành, mô phỏng, xác minh và hỗ trợ quy trình kinh doanh cần thiết để phát triển các sản phẩm ‘vật lý mạng’ phức tạp. Nó cho phép các tổ chức nhanh chóng và dễ dàng đánh giá các yêu cầu thay đổi hoặc phát triển sản phẩm mới hoặc các biến thể hệ thống, đồng thời sử dụng phương pháp kỹ thuật hệ thống dựa trên hiệu suất thống nhất để giảm chi phí tổng thể của việc phát triển hệ thống và sản phẩm.